Logotipo Begoñako Andra Mari
Enlace facebook de Begoñako Andra Mari Enlace twitter de Begoñako Andra Mari Enlace instagram de Begoñako Andra Mari Enlace flickr de Begoñako Andra Mari Enlace vimeo de Begoñako Andra Mari

SAO BERRIAK
Noticias SAO

SAO DOKUMENTUAK
Documentos SAO

TOD@S
DIFERENTES

PROTOCOLO
de ACOGIDA

EZAUGARRIAK / Características

ESKOLA INKLUSIBOA haur eta gazte guztiek, justua, ekitatiboa eta kalitatezko hezkuntzarako sarbidea dutela bermatzen duena da. BEGOÑAKO ANDRA MARI ikastetxeak ikasleok akade- mikoki eta pertsonalki garatzeko hezkuntza-aukerak eta behar diren laguntzak eskaintzen dizkie. Horretarako, pertsonei egokitutako testuinguru bat sortu, desberdintasunei erantzun eta talderik edo pertsonarik ahulenei babes eta laguntza espezi koak eman behar dizkie.La ESCUELA INCLUSIVA es aquella que garantiza que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad con igualdad de oportunidades, justa y equitativa. BEGOÑAKO ANDRA MARI ofrece a todos sus alumnos y alumnas las oportunidades educativas y las ayudas necesarias que precisan para su progreso académico y personal. Se trata de construir un contexto, adaptándolo a las personas, en el que las diferencias sean atendidas y en el que se garanticen los apoyos y las ayudas específicas que requieran los grupos o personas más vulnerables.

HH TALDEA / Equipo INFANTIL


AHOLKULARIA / Consultora

SUSANA HUETE

shuete@lasalle.es

PT

MARTA LÓPEZ

martalopez@lasalle.es

EAE

ANA GARCÍA

anagarci@lasalle.es

LH TALDEA / Equipo PRIMARIA


AHOLKULARIA / Consultora

SUSANA HUETE

shuete@lasalle.es

ORIENTATZAILEA / Orientadora

IRENE ARAUJO

iaraujo@lasalle.es

PT

LAURA DE PEDRO

lauradepedro@lasalle.es

PT

CRISTINA GUIJARRUBIA

kristinagij@lasalle.es

EAE

AIZPEA FERNANDEZ

afernandez@lasalle.es

EAE

IRATI GOIRIGOLZARRI

igoiri@lasalle.es

EAE

IDOIA PIÑERO

ipinero@lasalle.es

DBH TALDEA / Equipo SECUNDARIA


ORIENTATZAILEA / Orientadora

IRENE ARAUJO

iaraujo@lasalle.es

PT

EMMA GIL

egil@lasalle.es

PT

ESTIBALIZ RODRIGO

estibalizr@lasalle.es

PT

PEIO HERNANDEZ

peio@lasallesestao.eus

EAE

LEIRE GUZMÁN

lguzman@lasalle.es

EAE

VANESSA LÓPEZ

vlopez@lasalle.es

EAE

VANESSA SÁNCHEZ

vanessa@lasalle.es

IGO / Subir