Logotipo Begoñako Andra Mari
Enlace facebook de Begoñako Andra Mari Enlace twitter de Begoñako Andra Mari Enlace instagram de Begoñako Andra Mari Enlace flickr de Begoñako Andra Mari Enlace vimeo de Begoñako Andra Mari

Ekainak 18
Ikasturtearen amaiera

LH BERRIAK
Noticias Primaria

  HEZKUNTZA EZAUGARRIAK / Características Educativas

6 eta 12 urteko epean haurrek barne garapen nahikoa dute eta “kanpoaldera” hazten hasteko unea da: ulertzen, adierazten, barneratzen, parte hartzen hasten dira eta “jakiteko gogoa” pizten zaie, helduentzat oso atsegingarria dena.

La Salle eskolan lehentasunak dira guretzat:


– Jarrera eta jokabide pertsonalak (esfortzua, ordena, erantzunkizuna…) eta sozialak (errespetua, elkarlana, laguntza) garatzea, identifikatzen gaituzten baloreetan oinarrituta: bakea, justizia, solidaritatea.
– Oinarrizko trebetasun eta ezagutza akademikoak menderatzea.
– Informazioa kudeatzeko, ikasketa autonomorako eta arazoak sormenez konpontzeko oinarrizko erremintak ezagutzea.
– Etapa honen garapeneko elementu adierazgarriak dira, baita ere, gelako giroa zaintzea, metodologia dinamikoa erabiltzea, dibertsitatea aintzat hartzea, inguruan errotutako kanpaina eta ekintzak barneratzea edota adinari egokitutako eskolaz kanpoko ekintzak eskaintzea. Tutoreak erreferentzia argia dira segurtasuna irabazteko, zalantzak ebazteko, arazoak konpontzeko, etab. Taldeko nahiz banakako tutoretzak eguneroko gauza dira.


Horretarako, IKASKUNTZA TESTUINGURU BERRIA sortu dugu (ITB): pedagogia berritzaile bat, ikasleen heziketa beren talentuen garapenaren bidez bilatzen duena, beraien etorkizuna eraikitzeko gai egiten dituena.Entre los 6 y 12 años disfrutamos de unos años en que los niños y niñas tienen el desarrollo interno suficiente como para ir creciendo “hacia fuera”: son momentos en que comprenden, expresan, retienen, participan, y “quieren saber” de una manera gratificante para el adulto.


Desde la escuela La Salle priorizamos:


– El desarrollo de actitudes y conductas personales (esfuerzo, orden, responsabilidad…) y sociales (respeto, colaboración, ayuda) en clave de los valores que nos identifican: paz, justicia, solidaridad.
– El dominio de habilidades y conocimientos académicos básicos.
– El conocimiento de herramientas básicas para la gestión de la información, el aprendizaje autónomo y la resolución creativa de problemas.
– Cuidar el clima del aula, una metodología dinámica, atender a la diversidad, incorporar campañas y actividades arraigadas en el entorno, así como ofrecer actividades extraescolares adecuadas a la edad son otros de los elementos más significativos en el desarrollo de esta etapa. Los tutores/as siguen siendo referencia clara para ganar seguridad, despejar dudas, resolver conflictos, etc. Las tutorías tanto grupales como individuales están presentes en el día a día del aula.


Para todo ello, hemos creado el NUEVO CONTEXTO de APRENDIZAJE (NCA): innovadora forma de pedagogía que pretende educarles desarrollando sus talentos y haciéndoles competentes para construir su propio futuro

TUTOREAK / Tutores

LH 1 PRIMARIA


A TALDEA / Grupo A

IRENE VEGA

irenev@lasalle.es

B TALDEA / Grupo B

ITZIAR JAUREGIZAR

ijauregizar@lasalle.es

LH 2 PRIMARIA


A TALDEA / Grupo A

ANA LUZ GAINZA

algainza@lasalle.es

B TALDEA / Grupo B

ARIANA HERMANA

ahermana@lasalle.es

LH 3 PRIMARIA


A TALDEA / Grupo A

MARISOL DE LA RIVA

mdelariva@lasalle.es

B TALDEA / Grupo B

Mª JESÚS VICARIO

mjvicario@lasalle.es

LH 4 PRIMARIA


A TALDEA / Grupo A

MARIBEL GASTIASORO

migastiasoro@lasalle.es

B TALDEA / Grupo B

FERNANDO CASTRO

fcastro@lasalle.es

LH 5 PRIMARIA


A TALDEA / Grupo A

ROBERTO CIDAD

rcidad@lasalle.es

B TALDEA / Grupo B

JOSU LEKUNBERRI

jlekunberri@lasalle.es

LH 6 PRIMARIA


A TALDEA / Grupo A

JOSUNE MORALES

mjmorales@lasalle.es

B TALDEA / Grupo B

DENISS ALVAREZ

dalvarez@lasalle.es

IRAKASLEAK / Profesores

LAURA DE PEDRO

lauradepedro@lasalle.es

NEREA CASTRILLO

ncastrillo@lasalle.es

UNAI AMUNATEGUI

uamunategi@lasalle.es

JOSEMI CORTIJOS

jmcortijos@lasalle.es

IGO / Subir