Logotipo Begoñako Andra Mari
Enlace facebook de Begoñako Andra Mari Enlace twitter de Begoñako Andra Mari Enlace instagram de Begoñako Andra Mari Enlace flickr de Begoñako Andra Mari Enlace vimeo de Begoñako Andra Mari

SAO BERRIAK
Noticias SAO

SAO DOKUMENTUAK
Documentos SAO

ESCUELA
Inclusiva

TOD@S
DIFERENTES

EZAUGARRIAK / Caracteristicas

ESKOLA INKLUSIBOA haur eta gazte guztiek, justua, ekitatiboa eta kalitatezko hezkuntzarako sarbidea dutela bermatzen duena da. BEGOÑAKO ANDRA MARI ikastetxeak ikasleok akade- mikoki eta pertsonalki garatzeko hezkuntza-aukerak eta behar diren laguntzak eskaintzen dizkie. Horretarako, pertsonei egokitutako testuinguru bat sortu, desberdintasunei erantzun eta talderik edo pertsonarik ahulenei babes eta laguntza espezi koak eman behar dizkie.La ESCUELA INCLUSIVA es aquella que garantiza que todos los niños, niñas y jóvenes ten- gan acceso a una educación de calidad con igualdad de oportunidades, justa y equitativa. BEGOÑAKO ANDRA MARI ofrece a todos sus alumnos y alumnas las oportunidades educati- vas y las ayudas necesarias que precisan para su progreso académico y personal. Se trata de construir un contexto, adaptándolo a las personas, en el que las diferencias sean atendidas y en el que se garanticen los apoyos y las ayudas especí cas que requieran los grupos o perso- nas más vulnerables.

TALDEA / Equipo

EMMA GIL, AIZPEA FERNANDEZ, VANESSA LÓPEZ, CRISTINA GUIJARRUBIA, MARTA LÓPEZ, LEIRE GUZMÁN, IRATI GOIRIGOLZARRI, ANA GARCÍA, IDOIA PIÑERO, LAURA DE PEDRO, SILVIA SEDANO, IRENE ARAUJO, IZASKUN DUCAR, ESTIBALIZ RODRIGO, VANESA SÁNCHEZ, SUSANA HUETE

DOKUMENTUAK / Documentos

– Educación neuronal   

ESKOLA INLUSIBOA / Escuela inclusiva

– Cortometraje “CUERDAS”

IGO / Subir