HH · HAUR HEZKUNTZA – EDUCACIÓN INFANTIL · EI
Hezkuntza ezaugarriak – Características educativas

Gure txikiei lehen pausoak ematen laguntzen diegu eta haien beharrak eta aukerak kontuan izaten ditugu. 0-6 urte bitarteko epea oso garrantzitsua da pertsonaren garapenerako, urte horietan baitu iragazkortasun handiena.

– Lasai egoten eta seguru sentitzen laguntzen dieten oinarrizko ohiturak lantzen ditugu.

– Haien garapen orokorraren eta etorkizunekoaren oinarri diren zentzumenen eta mugimenaren garapena, koordinazioa eta trebetasun fisikoak lantzen ditugu.

– Bizikidetzan sortzen diren erreakzio eta behar afektiboei eta besteekin harremanetan jartzeko beharrei erantzuten diegu.

Garapen kognitiboa estimulatzen dugu, bai neurologikoki (neuronen arteko konexioak) baita adimenarekin eta sormenarekin loturiko alderditik ere (hiztegia, datuak, jarrerak).

– Haurrak oinarrizko prozedura akademikoekin harremanetan jartzen ditugu (irakurketa, idazketa, eraginkortasuna, ahozko adierazpena, informazioaren tratamendua, etab.), betiere garapen erritmo ezberdinak errespetatuz eta motibazioa emanez, beren helburuak iritsi ditzaten.

Hori guztia inguru berezi batena lantzen da, non elkarrekin jorratzen diren alderdi kolektiboa eta indibiduala, ludikoa eta formala, berezkoa eta zuzendua. Azken batean, etapa honetan helburua da ikasleek baliabide egokigarriak eta autonomia izan dezatela biziko duten ziklo berriari aurre egiteko eta nortasuna baloreetan hezteko.

Berrikuntza programak:
Ulises, Irati, Hara

····························································································

Acompañamos a nuestros pequeños en sus primeros pasos, teniendo en cuenta sus necesidades y posibilidades. El período 0-6 años es muy importante en el desarrollo del ser humano, pues es durante esos años cuando se produce la mayor permeabilidad.

Entrenamos rutinas y hábitos básicos que les ayuden a estar tranquilos y sentirse seguros.

Favorecemos su desarrollo sensorial y motriz, la coordinación y las habilidades físicas que están en la base de su desarrollo general y futuro.

Respondemos a las reacciones y necesidades afectivas y de interacción con los demás que surgen en la convivencia.

Estimulamos el desarrollo cognitivo tanto en su vertiente neurológica (conexiones neuronales) como intelectual y creativa (vocabulario, datos, actitudes).

– ponemos a nuestros niños y niñas en contacto con procedimientos académicos básicos (lectura, escritura, operatividad, expresión oral, tratamiento de la información, etc.), respetando los distintos ritmos evolutivos y motivando positivamente para el avance y disfrute de sus logros.

Todo ello se produce en un entorno donde conviven lo colectivo y lo individual, lo lúdico y lo formal, lo espontáneo y lo dirigido. En definitiva, en esta etapa la meta es conseguir que cada uno disponga de recursos adaptativos y de autonomía suficientes para abordar el siguiente ciclo que les toca vivir y madurar su identidad en valores plenos.

Programas de innovación:
Ulises, Irati, Hara

Tutoreak – Tutores

2 urte:
A:Ane Unzueta// aunzueta@lasalle.es B: Mª Isabel Quintas //miquintas@lasalle.es

3 urte:
A: Marta Toro// martat@lasalle.es B: Maitane García// maitaneg@lasalle.es

4 urte:
A: Pablo Gorrotxategi// pgorrotxategi@lasalle.es B: Naiara Aretxederra //naretxederra@lasalle.es

5 urte:
A:Natalia Martínez //nmartinezs@lasalle.es B:
María Uliarte //muliarte@lasalle.es

Irakasleak – Profesores

Amaya López aaaaaaaaaaa Garazi Gangoiti
José Ignacio Saiz aaaaaaaa Irene Vega
Maider Murueta aaaaaaaaaa Irune Ormaecheverria

infantil-2

Ordutegia – Horario

Elkarrizketak – Entrevistas

Irakasle bakoitzak bere ordutegia dauka. Ordua eskatu ikaslearen bidez edo posta elektronikoaren bidez // Cada profesor tiene su hora establecida. Pedir cita a través del alumno/a o por correo electrónico.

Irteerak – Salidas

hh_irteerak