DBH · BIGARREN HEZkUNTZA-EDUCACIÓN SECUNDARIA · ESO
Hezkuntza ezaugarriak – Características educativas

Orain arte ikasitako guztia praktikan jartzeko garaia iritsi da: orain arte landutako abileziei esker gure ikasleek aukera dute hainbat diziplinatan dituzten ezagutzak handitzeko eta zabaltzeko: hizkuntzak, zientziak, matematika, informatika, ingurua, erlijioa, artea, fisika…

Garaia da, baita ere, autonomia, planifikazio, esfortzu eta lan pertsonaleko praktikak eta prozedurak aplikatzeko. Lehenengo “aukerak” egiten dira etapa honetan eta etorkizun profesionala eta soziala erabakitzeko prozesuan laguntzen diegu ikasleei.

“Ikasten ikastea” eta “modu kooperatiboan ikastea” bermatzea bilatzen duten proiektuekin osatzen da gure curriculuma. Horrela, neska-mutilak beren prozesuaren protagonista bilakatzea nahi da, eta irakasleak ikasleen eta ezagutzaren arteko bitartekari izatea.

b>Tutoretza harremana irakaslea-ikaslea-taldea-familia arteko erlazioen ardatz nagusia da. Banako nahiz taldeko jarreren inguruan hausnartzera eta esperientziak partekatzera bideratutako momentuak eta ekintzak indartzen eta baloratzen dira.

Gazteen hezkuntza integralari erantzuna emateko aisialdi eta hirugarren eta laugarren munduarekiko sentsibilizazio talde ugari ditugu.

Berrikuntza programak: Crea, Irati, Hara, Sein

····························································································

Llega el momento de poner en práctica todo lo aprendido hasta ahora: los requisitos y habilidades de distinto orden trabajadas hasta el momento ponen a nuestros alumnos/as en disposición de aumentar, ampliar sus conocimientos en las distintas disciplinas: idiomas, ciencias, matemáticas, informática, entorno, religión, artística, fisíca…

Es también el momento de aplicar prácticas y procedimientos de autonomía, planificación, esfuerzo y trabajo personal. Es la etapa en uqe se producen las primeras “elecciones”, en un intento de acompañar el discernimiento hacia lo que será su futuro profesional y social.

Nuestro currículum se completa con proyectos que quieren asegurar el “aprende a aprender”, “aprender de forma cooperativa”, haciendo que chicos y chicas sean protagonistas del proceso y sus profesores mediadores entre ellos y el conocimiento.

La relación tutorial continúa siendo el eje vertebrador de las relaciones profesor-alumno-grupo-familia. Se potencian y valoran los momentos y actividades destinados a la reflexión y experiencia en torno a actitudes peronales y grupales.

Respondiendo a la educación integral de estos jóvenes, tenemos una amplia oferta de grupos de tiempo libre y sensibilización en tercer y cuarto mundo.

Programas de innovación: Crea, Irati, Hara, Sein

Tutoreak – Tutores

1. A: Arantza Urcelay: //aurcelay@lasalle.es 1. B: Iratxe Urrutikoetxea //iurrutikoetxea@lasalle.es

2. A: Andeka Miguel //andekmz@lasalle.es 2. B: Joseba Azkarate//jazkarate@lasalle.es

3. A: Ana Mena //armena@lasalle.es 3. B: Raquel del Pozo//rdelpozo@lasalle.es
3. C: Luis Mari Ría //luismria@lasalle.es

4. A: Marisa Bergón //mbergon@lasalle.es 4. B: Fernando Cebrián //fcebrian@lasalle.es
4. C: Arantxa de Miguel //ademiguel@lasalle.es

Irakasleak – Profesores

Hno. Mikel Ameztegi aaaaaaaHno. Pedro Gil
Noemi Gutiérrezaaaaaaaaaaa Luzio Mentxaka
Soledad Eguíaaaaaaaaaaaaaa Eneko Zabal
Irene Araujoaaaaaaaaaaaaaa Adolfo López
Arantxa de MiguelaaaaaaaaaaEstibaliz Rodrigo
Marta Rodríguez

dbh-30

Ordutegia – Horario

Elkarrizketak – Entrevistas

Irakasle bakoitzak bere ordutegia dauka. Ordua eskatu ikaslearen bidez edo posta elektronikoaren bidez // Cada profesor tiene su hora establecida. Pedir cita a través del alumno/a o por correo electrónico.

Irteerak – Salidas